Podsumowanie roku działalności legionowskiego Klubu Senior+

Mija pierwszy rok działalności legionowskiego Klubu Senior+, jest więc okazja do dokonania małego podsumowania.

Przypomnijmy, że pomysł utworzenia klubu dla seniorów pojawił się już w 2016 roku w Stowarzyszeniu Pomocy Potrzebującym NADZIEJA. Wtedy to, prezes stowarzyszenia dr Roman Biskupski, postanowił przystąpić do ogłoszonego przez wojewodę mazowieckiego Konkursu Ofert w ramach „Programu Wieloletniego „Senior+ na lata 2015-2020”. Przygotowany projekt uzyskał akceptację Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej i wyasygnowało ono środki na remont i adaptację pomieszczeń przyszłej placówki, a następnie jej funkcjonowanie. W 2018 roku, kosztem 120 tysięcy złotych, wyremontowano i wyposażono pomieszczenia w budynku przy ul. Piłsudskiego 3 w Legionowie i placówka mogła na początku 2018 roku rozpocząć działalność. Zgodnie z zapisami projektu mogło do niej wstąpić piętnaście osób powyżej 60. roku życia, nieaktywnych zawodowo, samotnych lub w trudnej sytuacji materialnej. Po ogłoszeniu naboru od 4 lutego 2019 roku Klub Senior+ rozpoczął swą działalność. Oficjalne otwarcie, z udziałem wiceprezydenta miasta Piotra Zadrożnego oraz licznych gości, nastąpiło 20 lutego br.

Uroczyste otwarcie legionowskiego Klubu Senior+

W ciągu niespełna roku działalności w klubie wiele się wydarzyło. Seniorzy wzięli udział w licznych zajęciach poprawiających ich kondycję fizyczną oraz umysłową. Nie sposób tu wymienić wszystkich. Opiszmy więc tylko te najważniejsze.

Legionowscy seniorzy wzięli udział w II Spartakiadzie Seniorów, która odbyła się 28 maja w Nasielsku. Startowały w niej reprezentacje: Nasielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Serockiej Akademii Seniora. Nasi seniorzy zajęli I miejsce, zdobywając cztery puchary i kilka medali, w tym dwa złote i trzy brązowe.

24 sierpnia uczestniczyli w VI Ogólnopolskiej Paradzie Seniorów w Warszawie, a 19 września w I Spotkaniu Integracyjnym Legionowskich Klubów Seniora, zorganizowanym przez Klub Seniora „AMICUS” przy kościele pw. Matki Boskiej Fatimskiej na Piaskach.

Członkinie Klubu Senior+ na I Spotkaniu Integracyjnym Legionowskich Klubów Seniora

Ponadto wzięli udział w wielu ciekawych wycieczkach m.in. do: Zamościa, Ciechocinka, Warszawy, Niepokalanowa, Sochaczewa i Żelazowej Woli, do Liwa, Węgrowa, Starowsi oraz Muzeum Historycznego Legionowa. Odbyli rejs statkiem po Wiśle, Kanale Królewskim i Zalewie Zegrzyńskim, pojechali na grzybobranie do Puszczy Białej oraz do Białobrzeg, gdzie porządkowali Cmentarz Wojenny. Uczestniczyli także w wycieczce do pasieki w Chotomowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Sympatyków Pszczelarstwa „Nasze Pszczoły”, gdzie zapoznali się z tajnikami hodowli pszczół, produkcji miodu oraz różnych produktów pszczelarskich. Wspomnieć należy także o wyjazdach na baseny termalne do Mszczonowa i wyjściach na pływalnię w Legionowie.

Nie mniej ciekawe okazały się liczne warsztaty tematyczne, w tym kulinarne, kosmetyczne, komputerowe, literackie, taneczne oraz rękodzieła. Seniorzy z Klubu Senior+ poznawali tajniki polskiej kuchni regionalnej, sami przygotowując potrawy, które następnie konsumowali. Odbyło się ich w sumie ponad dwieście.

Warsztaty kulinarne

Poza warsztatami w klubie organizowano liczne spotkania oraz prelekcje tematyczne. Odbyło się spotkanie z komendantem Straży Miejskiej, z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury, z dyrektor OPS w Legionowie z przedstawicielką Legionowskiego Wolontariatu z dziećmi ze Żłobka Miejskiego w Legionowie „Motylkowy Świat”, z dziećmi z Przedszkola Miejskiego w Legionowie im. Króla Maciusia a także spotkanie ze strażakami w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie nt. „Bezpieczeństwa seniorów” oraz 36 spotkań w ramach uruchomionej w kwietniu br. „Akademii Umysłu”, która oferowała zajęcia i zabawy umysłowe, służące zachowaniu przez seniorów sprawności i jasności umysłu.

Wycieczka statkiem po Zalewie Zegrzyńskim, do Serocka i Zegrza

Przeprowadzono także 25 prelekcji tematycznych z projekcją filmów oraz slajdów: o przyrodzie regionu Zalewu Zegrzyńskiego, o Podlasiu, Republice Irlandii, o Wilnie i Lizbonie, zagrożeniach dla ludzi starszych oraz zapobieganiu i leczeniu cukrzycy; o atrakcjach turystycznych Polski, zabytkach Warszawy, ciekawostkach z Podlasia, uzdrowisku w Ciechocinku, przyrodzie Warmii i Mazur, Podkarpaciu i Bieszczadach oraz Górach Świętokrzyskich. o atrakcjach turystycznych Polski, przyrodzie Warmii i Mazur, Małopolsce, Śląsku, Pojezierzu Drawskim, Puszczy Białowieskiej, Morzu Bałtyckim i Półwyspie Helskim oraz o Bliskim Wschodzie i Izraelu.

Seniorzy na zajęciach w pasiece w Chotomowie

Ponadto, seniorzy brali udział w zajęciach gimnastyki ruchowej i rehabilitacyjnej oraz w zajęciach jogi i jogi śmiechem. W czwartym kwartale uruchomiono w Przychodni MOJA nieodpłatne, codzienne zajęcia gimnastyki rehabilitacyjnej dla uczestników Klubu Senior+ (w trzech grupach po 10 minut na osobę). Do tego, przez cztery tygodnie, odbywały się nieodpłatne konsultacje i rozmowy z psychologiem.

Ćwiczenia relaksacyjne na przyrządach

Nie koniec jednak na tym, gdyż seniorzy z Klubu Senior+ wzięli także udział w wielu wykładach, spotkaniach i zajęciach ze specjalistami oraz konferencjach, w tym w dwudniowych zajęciach w legionowskiej „Poczytalni” nt.: „Moje finanse i transakcje w sieci”, dotyczące bezpieczeństwa seniorów w Internecie, korzystania z urządzeń elektronicznych i załatwiania spraw w bankach, firmach i urzędach. Uczestniczyli w konferencji pt. „Ryzyka utraty sprawności Seniorów, diagnostyka, programy interwencyjne i rehabilitacja” oraz w konferencji „Kardiologia i telemedycyna w opiece nad seniorami”.

Podczas konferencji w legionowskiej „Poczytalni”

Wzięli udział w wykładach: – „Bezpieczne przekazywanie majątku”; – „Jak sprostać wyzwaniom współczesnego świata?”; – „Jak zintegrować środowisko osób starszych?”; – „Funkcjonowanie osoby starszej po śmierci małżonka”; – „Jesień czas odpoczynku, zabaw, wesel, ale i ciężkiej pracy w kulturach ludowych”.

Do tego, uczestniczyli w licznych imprezach organizowanych przez Urząd Miasta, organizacje pozarządowe i Miejski Ośrodek Kultury, takich jak:

– Festyn 40 Dni Legionowa, gdzie mieli własne stoisko informacyjne;

– Festyn i Piknik Wojskowy przy DPD ARENA;

– Ogólnopolski Konkurs Recytatorski;

– Koncert towarzyszący XXXVIII Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Cerkiewnej
w kościele pw. Św. Ducha w Legionowie;

– Druga edycja Festiwalu Szaniawskiego /w sali widowiskowej Ratusza Miejskiego.

Seniorzy z Klubu Senior+ wzięli także udział w koncercie Marka Majewskiego i Lubelskiej Federacji Dodnar, w koncercie „Via Crucis” w rocznicę śmierci Jana Pawła II, w koncercie Zespołu Artystycznego 50+ z okazji Światowego Dnia Inwalidy, w recitalach Piotra Machalicy pt. „Mój ukochany Młynarski” oraz Klementyny Umer pt. „Kiedy mnie już nie będzie”. Uczestniczyli w Spotkaniu Kabaretowym Cezarego Pazury pt. „Wujek Czarek na Żywo”, w imprezie „Misz-Masz” Artystyczny w legionowskiej „Poczytalni” na dworcu PKP oraz w ramach Salonu Artystycznego F. Chopina, w koncercie „Trzy Kwartety”. Warto wspomnieć też o ciekawej, dwudniowej imprezie kulinarnej „Festiwal Foodtracku”, jaka odbyła się w marcowy weekend przy Arenie Legionowo.

Nie sposób tu wymienić wszystkich przedsięwzięć, w jakich seniorzy wzięli udział. Było ich po prostu wiele. I może tu zaskoczyć fakt, iż organizowała je tylko jedna osoba, kierownik klubu, gdyż w placówce jest tylko jeden etat. On nie tylko organizował zajęcia, ale i wiele z nich prowadził. Przygotowywane systematycznie Tygodniowe Plany Zajęć realizował wspólnie, z pozyskanym z niemałym trudem, zespołem wolontariuszy, którzy z dużym zaangażowanie, bezinteresownie i nieodpłatnie prowadzili m.in.:

– „Akademię Umysłu” – Robert Kozioł;

– warsztaty komputerowe – Bożena Malesa;

– warsztaty kosmetyczne – Halina Karska;

– warsztaty origami – Maria Lerska;

– warsztaty rękodzieła – Krystyna Kania;

– wycieczki i wyjazdy krajoznawcze oraz treningi umysłu – Piotr Kijak;

– kącik literacki – Hanna Przymusińska;

– kurs języka rosyjskiego Marina Biskupska;

– informacje prasowe i publicystyka – Tamara Stasiak;

– dokumentacja fotograficzna – Grzegorz Cichocki, Czesław Karpiński i Zbigniew Oczkowicz;

Na zakończenie należy nadmienić, iż Klub Senior+, jego zajęcia, dokonania oraz uczestnicy zajęć, systematycznie promowani byli i opisywani w licznych artykułach na łamach kwartalnika „Legionowski Informator Senioralny”, dodatku do Gazety Powiatowej „Głos Seniora”, w miesięczniku „Ogólnopolski Głos Seniora” oraz „Ogólnopolskim Biuletynie UTW”.

Andrzej Karski

https://gazetapowiatowa.pl/wiadomosci/powiat-legionowski/podsumowanie-roku-dzialalnosci-legionowskiego-klubu-senior/